برچسب: رمان برگزیده دهه نویسندگان و منتقدان مطبوعات

  • رضا قاسمی ـ سرژ برینگلف- گارون گارون

    رضا قاسمی ـ سرژ برینگلف- گارون گارون

    این قطعه که بر روی یکی از آهنگ های بلوچی است یکی از قطعات یک آلبوم 50 دقیقه ایست که رضا قاسمی و سرژ برینگلف در سال 1991 بطور مشترک کار کرده اند. این آلبوم هیچگاه منتشر نشد به دلیل آنکه برای سی دی شدن باید یکی دو قطعه دیگر هم به آن اضافه می…

    Continue reading