برچسب: رمان چاه بابل

  • بخش نخست رمان چاه بابل | رضا قاسمی

    بخش نخست رمان چاه بابل | رضا قاسمی

    متن کامل رمان چاه بابل بخشی‌ از رمان ‘چاه بابل’ که توسط نشر باران در سال ۱۹۹۸ در سوئد چاپ شده است: پاره‌ی يکمشمايل سرگردان فليسيا ۱ از جمله دلايلی که برای اثبات تناسخ می ‌آورند يکی اين است که در زندگی بارها به اشخاصی برمی‌ خوريم که نمی ‌شناسيم و با اين حال چهره‌…

    Continue reading