ادبیات داستانی

شیوه روایت

سفر به شرق | هرمان هسه

سِدى | نسيم خاکسار

آندره بروتون | زیبائی متشنج خواهد بود یا وجود نخواهد داشت.

در جستجوی زمان ازدست‌رفته

اسلاومیر مروژک | استریپ تیز

کارهای منصور کوشان در ضد سانسور

| اول شخص مفرد | علی‌مراد فدایی‌نیا |

الفیه و شلفیه،  قدیمی ترین کتاب پورنوگرافی ایران