ادبیات داستانی

شیوه روایت

سفر به شرق | هرمان هسه

سِدى | نسیم خاکسار

در جستجوی زمان ازدست‌رفته

اسلاومیر مروژک | استریپ تیز