ودکا، کلیسا و سینما

روزهای سیاهی درپیش است. | احمد شاملو

جونا بارنز

«من متهم می‌کنم …!» | امیل زولا