برچسب: رویا تفتی

  • | سایه لای پوست | مجموعه شعر | رویا تفتی

    تنها دو نگاه یکی تقسیم به دو و دیگری بی هیچ‌گونه گناهی شاید کمی بیشتر از تکرار، تکرار در حلقه‌ی میان دو گردباد صدایی که باید از همه سو، از یک خط و نگاهی که به اندازه‌ی کم‌تر از یک دور از همه سو، پراکنده پرکنده باید انگار سالی که گذشت شعرهایی می‌گفتم همه ماند…

    Continue reading