برچسب: ريدم_تو_دهن_خامنه_اى_و_مزدوراش

  • رابطه‌ی اسلام و قيافه‌ی عرازشه و مجاهد؛

    من در مورد اسلام به خيلی چيزها پی برده‌ام و آگاهی يافته‌ام! اما يك مورد هست كه هرگز نتوانسته‌ام جوابی قانع كننده و منطقی برايش پيدا كنم! اگر به قيافه‌ی عرزشی و مجاهد دقت كنيد هرچقدر با ايمان تر باشند قيافه‌های ضايع‌تر و وحشتناك‌تری دارند! يعنی بين ميزان ايمان اینان و قيافه‌شان رابطه‌ی مستقيم هست…

    Continue reading