برچسب: زندگی چریکی

 • منطق قلدری رژیم و فقدان فضیلت مبارزاتی اپوزیسیون

  منطق قلدری رژیم و فقدان فضیلت مبارزاتی اپوزیسیون

  امین قضایی چند سال پیش درباره ریشه های شکل گیری داعش و همچنین دلیل اقبال داعش به خصوص از سوی مسلمانان ساکن اروپا تحقیق (یک تحقیق شخصی) می کردم. در آنزمان صحبت هایی درباره نقش جان مک کین در تسلیح شورشیان و متعاقبا شکل گیری یا دست کم قدرت گیری داعش در سوریه مطرح بود…

  Continue reading

 • سِدى | نسيم خاکسار

  سِدى | نسيم خاکسار

  سدی را تو اتاق زندانی کرده بودند. اگر سدی تو حیاط بود به‌ام می‌گفت. اگر سدی تو حیاط بود می‌توانستم جیم بشوم. اما سدی تو حیاط نبود. درِ اتاق را که باز کردم ریختند روی سرم. نمی‌توانستم کاری بکنم، فقط گریه می‌کردم، داد هم می‌زدم اما کسی گوش نمی‌داد.

  Continue reading