برچسب: سانسور در ایران

  • فرهنگ حذف و سیاست سانسور | محمد مختاری

    فرهنگ حذف و سیاست سانسور | محمد مختاری

    هم به ”تابو“های قدیم مفتخر است، و هم با سنت‌شکنی‌های جدید وسوسه می‌شود. هم حذف و سانسور را بدیهی و طبیعی می‌انگارد، وهم از حقوق افراد به لقلقه‌ی زبان یاد می‌کند. سنت در رقابت با نو چاره‌ای جز این ندارد که منطق آن را بپذیرد . از این رو در مواجهه با حق انتخاب و…

    Continue reading