برچسب: سبک

 • آزادی! ما نگفتیم تو تصویرش کن!

  آزادی! ما نگفتیم تو تصویرش کن!

  ژان کوکتو | ایران درّودی عزیزم گمان می‌کنم من از جمله معدود افرادی باشم که از گم شدن در میان دالان‌های پیچ در پیچی که نقاشانی بیشمار با چشمی پر از بیم و امید در آنجا به دنبال» می‌نوتور «می‌گردند ترسی ندارند. نقاش، دانسته یا ندانسته همیشه تصویر شخص خود را می‌کشد. زیرا شکلهای زندگی…

  Continue reading

 • هی! آقا معلم! دست از سر اون بچه ها بردار

  هی! آقا معلم! دست از سر اون بچه ها بردار

  اون آدم‌هایی رو که ترسیدن دیدی؟/صدای افتادن بمب‌ها رو شنیدی؟/ تا حالا به این فکر کردی که چرا باید دنبال پناه‌گاه باشیم وقتی قولِ ساختن یه آرمان‌شهر با یه آسمون صاف و آبی رو بهمون دادن؟/…/خداحافظ آسمون آبی/خداحافظ

  Continue reading

 • من مال خودم هستم | جرج هریسون

  من مال خودم هستم | جرج هریسون

  اعضای بیتلز با خودشان عهد بسته بودند که ارتباط‌های عاشقانه‌شان را وارد گروه نکنند اما جان لنون پس از آشنا شدن با یوکو و ازدواج با این موزیسین ژاپنی-آمریکایی، گروه را تحت تأثیر رابطه‌اش قرار داد و در آخر از میان “بیتلز” و یوکو اونو، همسرش را انتخاب کرد.

  Continue reading