برچسب: سپاه تروریستی

  • چرا سپاه حتی بدتر از یک ارگان تروریستی است.

    امین قضایی   ملاحظه سپاه (و نه فقط شاخه هایی ایی از آن) به عنوان یک ارگان تروریستی توسط دولت آمریکا، می تواند یک نیروی محرکه جدید در تقویت فشارهای بین المللی به جمهوری اسلامی و فلج شدن هرچه بیشتر اهرم های سیاسی و اقتصادی آن باشد. اما من در این مقاله نمی خواهم درباره…

    Continue reading