بازیگران زن فیلم‌های پورنو اهل ایران

الفیه و شلفیه،  قدیمی ترین کتاب پورنوگرافی ایران