برچسب: سیرک انتخابات

  • رفتار گله‌ای (Herd behavior)

    رفتار گله‌ای (به انگلیسی: Herd behavior)، بیانگر رفتاریست که افراد در یک گروه بدون تفکر و بدون برنامه‌ریزی قبلی انجام می‌دهند و از عملکرد گروه تبعیت می‌کنند، ریشهٔ این اصطلاح مربوط است به رفتاری که حیوانات در گله‌ها، رمه‌ها از خود بروز می‌دهند. دلیل رفتار گله‌اییکی از دلایل رفتار گله‌ای، پیروی کردن از جمع است.…

    Continue reading