برچسب: سینما

 • هارولد پینتر | درد خفیف

  هارولد پینتر | درد خفیف

  چقدر عجیبه، ما باهم خیلی صمیمی بودیم، مگه نه؟… من و رابرت … حتی اگه ماه‌هاست همدیگه رو ندیدیم… ولی توی تمام این سالها، با وجود همهٔ این گیلاس هائی که با هم زدیم، همه این ناهار هائی که با هم خوردیم … من هیچ وقت متوجه نشدم… حتی هیچ وقت احتمال ندادم … که…

  Continue reading

 • انجیلی بودم که نامم را متی گذاشته بودند

  انجیلی بودم که متی/روایتم می کرد/هرشب در اوستیا در نزدیکی رم، به روسپی پسر جوانی به نام جوزپه پلوسی  تجاوزمی کردم/روی کمرش یادداشت‌هایی برای یک اورستی آفریقایی می نوشتم

  Continue reading