برچسب: شاعران

 • رنگِ حقیقت خاکستری‌ست

  رنگِ حقیقت خاکستری‌ست

  آندره ژید از همان نوجوانی گرایش‌های هم‌جنسگرایانه داشت، اما به دلیل تربیت مذهبی‌اش این گرایش‌ها را در خود سرکوب می‌کرد. با مادلن هم بیشتر به این قصد ازدواج کرد که گرایش‌های هم‌جنسگرایانه‌اش را سرکوب کند. این‌ها همه بعدها در آثار او تأثیری عمیق بر جای گذاشت.

  Continue reading

 • الف لام میم، سلام بر اقلیتِ تن‌هایى | ناما جعفری

  الف لام میم، سلام بر اقلیتِ تن‌هایى | ناما جعفری

  ناما جعفری|مجله تابلو من اقلیتم، وقتى بادهاى مدیترانه اى روى صورتم، زخم می‌ریزند، اقلیت از ته گورستان تنم، سرد می‌شود، آدم هاى تنها، آدم هاى اقلیت‌اند. گاهى فکر مى کنم مگر می‌شود، با زندگى در دنیاى مجازى کسى را اقلیت نامید، در دنیاى مجازى که می‌شود از یک اقلیت به یک گروه رسید و جامعه…

  Continue reading