برچسب: شش حکایت کوتاه از گیتی سروش

  • | طرح | شمیم بهار |

    | طرح | شمیم بهار |

    | رسم الخط مخصوص نویسنده است | پنجره‌ی باز. صدای ماشین ها و صدای باد. کنار پنجره در صندلی راحتی نشسته‌ام. درخت های خیابان سیاهی‌ی آسمان و رنگ شاخه های نا آرام. آبی تیره آسمان. هلال خاکستری ماه. سبز روشن و سبز تیره برگها. سربی ی اسفالت. چه احساسی؟ می خواهم احساس شادی کنم بنشینم…

    Continue reading