برچسب: شورت قرمز

  • شورت قرمز (وقتی مامان مرد ) | امین اسدی مقدم

    بابا زودتر از اون چه باید مرد. می‌گن جسدش رو توی فاضلابِ کنار ِ جویِ آب پیدا کردن. سیگارش توی فاضلابا خاموش شده بوده و دهنش وا مونده بوده خیره نگاه می‌کرده. انگار برای یک‌بار توی عمرش از چیزی سردراُورده باشه. ماما تا جایی که یادم می‌آد، دیوونه بود. مُدام جیغ می‌کشید و با خودش…

    Continue reading