برچسب: شیعیان اثنی حشری

  • آخوندها اینها رو ازتون مخفی میکنن اما من بهتون میگم.

    علی بخاطر رابطه جنسی محمد و فاطمه از فاطمه متنفر بود، دلیل فحاشیهای علی به زنها در نهج‌البلاغه نفرتش از فاطمه بود. اختلاف سنی فاطمه و خدیجه ۶۰ سال بود و تو اون سن زنها یائسه هستن. فاطمه در واقع دخترخوانده خدیجه بود که بعد از مرگ خدیجه از کودکی مورد سوءاستفاده جنسی محمد قرار…

    Continue reading