| جمعه‌ها | شيوا ارسطويی |

من دختر نيستم | شیوا ارسطویی

| فصل نهم از کتاب ولادیمیر پراپ | شیوا ارسطویی |