برچسب: شیوا مقانلو

  • یک دوستی سه نفره | شیوا مقانلو

    یک دوستی سه نفره | شیوا مقانلو

    اطره ي پررنگي هم دارم از يک روز برفي که سه نفري با هم رفتيم بيرون. رفتيم هتل لاله قهوه يي بخوريم و گپي بزنيم. با هردو شان جدي صحبت کردم. آن روز باراني شيري رنگ پوشيده بودم و يکي از ترانه هاي ماريا کري مدام توي دهانم مي چرخيد.

    Continue reading