برچسب: شیوه در داستان

  • تک‌گویی

    تک‌گویی

    تک‌گویی یا مونولوگ یکی از شگردهای ادبیات داستانی و هنرهای نمایشی است که در آن شخصیت داستان یا گویندهٔ شعر خطابه یا داستان یا وصف و درددلی را به تنهایی، خطاب به خود یا بینندگان و شنوندگان، عرضه می‌کند و در برابر دیالوگ قرار می‌گیرد. تک گویی ممکن است پاره‌ای از داستان و نمایشنامه را…

    Continue reading