برچسب: ظهور نزدیک است!

  • پورن استار آمریکایی در تهران

    رژیمی که مشروعیتش رو از دست میده مجبوره برای تظاهر به داشتنش هزینه کنه. این میشه که پول میده مزدورای مسلحش رو تبدیل به بوقچی استادیوم میکنه، یا پورن‌استار امریکایی رو وارد میکنه بگه ایران جای امنیه فقط باید قوانین رو رعایت کنید. همه اینا بخاطر بحران عدم مشروعیته و این یعنی ته خط! ویتنی…

    Continue reading