برچسب: عاشقیت در پاورقی

  • چند سانت توی زمین | مهسا محب‌علی

    چند سانت توی زمین | مهسا محب‌علی

    نشستی روبروم و هی پات رو تو هوا تاب می دی و نوك سیگارت رو دور زیر سیگاری می چرخونی. منتظری من حرف بزنم؟ نه؛ من حرف نمی زنم. خودت باید شروع كنی. اصلا من این لحظه ها رو دوست دارم. دل ام می خواهد هی كش پیدا كنند. اصلا چرا اومدی این جا؟ چرا…

    Continue reading