برچسب: علیرضا میراسداله

  • تروریست ها هم گریه می کنند| علیرضا میراسداله

    تروریست‌ها هم گریه می‌کنند | علیرضا میراسداله مجموعه داستان ناشر: نشر زده در الکترونیک (سه‌پنج)به سال ۱۳۹۳ فروردین ماه طراح جلد و صفحه آرایی: سحر جعفری شماره کیوسک: پنجاه و پنج آماده سازی و نظم صفحات: تکنو گراف سه‌پنج به صورت آنلاین ورق بزنید دانلود مجموعه داستان تروریست‌ها هم گریه می‌کنند همیشه اینجا

    Continue reading