برچسب: غلامحسين ساعدی

 • پرویز ثابتی کیست؟

  شکارچی سه فاسد، ملا چپی مجاهد. باز کننده جعبه پاندورای نکبت ۵۷، او در جوانی کاری با آخوند می‌کنه که در ۸۷ سالگی بدون ذره‌ای تپق زدن تاریخ پنجاه سال گذشته رو طوری مرور می‌کنه که انگار دیروز بوده. پاره کننده کون خمینی، خسرو گلسرخی، عباس میلانی، خامنه ایی و دیگر اوباشان۵۷. “ فرو کننده…

  Continue reading

 • بانگ امید از چاهسار نومیدی | نسيم خاكسار

  بانگ امید از چاهسار نومیدی | نسيم خاكسار

  سنگ را که از فلاخن کانون، از پاریس، پرتاب کردند راست آمد و خورد به شانه من که در هلند نشسته بودم. این بود که ناچار شدم پا شوم و هول هولکی کتاب‌هایی را که از “ساعدی” داشتم یا نداشتم و مجبور شدم قرض بگیرم، از نو بخوانم. وقتی با شتاب و گاهی هم با…

  Continue reading