برچسب: فرود خسروانی

  • آه بدن‌های آغوش دیده

    آه بدن‌های آغوش دیده

    کتاب «بیست شعر عاشقانه و یک سرود نومیدی» پابلو نرودا ترجمه‌ی فرود خسروانی (از نامهای مستعار بیژن الهی) چاپ اول ۱۳۵۲انتشارات امیرکبیر ای جسم، جسم من، ای زنی که دوست داشتم، و از دست داده‌ام، در ساعت نمناک، تو را می‌خوانم و آواز می‌دهم. همچو کوزه‌یی در تو مهربانی بی‌پایان بود، و تو را شکست…

    Continue reading