خودم را مثل ویتنام در زمان جنگ احساس می‌کنم.

هارولد پینتر | درد خفیف

آبیدر | علی اشرف درویشیان