دست‌مایه‌ها | آلیس مونرو

آندره بروتون | زیبائی متشنج خواهد بود یا وجود نخواهد داشت.

اولیس | جیمز جویس

کارهای منصور کوشان در ضد سانسور

یک روز مانده به عید پاک | زویا پیرزاد

باله درياچه قو | بهنام ديانی

نامه‌های صادق هدايت به حسن شهیدنورایی

| اول شخص مفرد | علی‌مراد فدایی‌نیا |

آوی | عدنان غُریفی