برچسب: محمدرضا صفدری

 • | شجره النور يا درخت روشنايی | محمدرضا صفدری |

  | شجره النور يا درخت روشنايی | محمدرضا صفدری |

  سه درخت در تاريكي پديدار شدند كه پيكرهايي زنانه‌ داشتند. كشيدگي شاخه و تنه‌هاي‌ آن‌ها زنانه بود. از خميدن و به هر سو كشيدن و دوباره راست ايستادن‌شان پيدا بود كه آييني به جاي مي‌آورند.

  Continue reading

 • | با شب یکشنبه | محمدرضا صفدری |

  | با شب یکشنبه | محمدرضا صفدری |

   پاره ای از چارچوب ها تاریک مانده بودند. گفتم آن های دیگر باهم خاموش نمی شوند، به همین سادگی که همه شان باهم روشن نشده بودند. گفتم یکی دیر می رسد به خانه اش وچراغ را دیر روشن می کند ویکی زود.گفتم اگر یکی از چارچوب ها برای خودم باشد ، چراغش را زود روشن…

  Continue reading