| یکی همین نزدیکی‌ها | ناتاشا امیری |

| پیر مرگ | رسول آباديان |