برچسب: موسی

  • چرا آخوندها نمی خواهند شما تورات را بخوانید؟

    چرا آخوندها نمی خواهند شما تورات را بخوانید؟

    امین قضایی برخورد اسلام (مانند مسیحیت) با یهودیت نه فقط عجیب، بلکه مزورانه و بزدلانه است. آنها اساطیر، انبیا و شریعت یهودیان را از ایشان برگرفته اند و در عین حال از خود یهودیان تا حد مرگ متنفر هستند. اما این اقتباس لاجرم همراه با تحریف هم بوده است. مسلمانان علاقه زیادی به داستان های…

    Continue reading