برچسب: نازنین نظام شهیدی

  • شعر زمستانی | نازنین نظام شهیدی

    و بعد انسان زمستان بودبا پهنه های خاکستری و نورمردگی های تنشبا سرانگشتان سربی رنگ و کاسه های خالی ی سرشاخه های عریانشوقتی خطوط پیچک ها بر پهنه های سردش چروک می انداخت واز پوکی اش صدای قارقار می آمدو انسان زمستان بودبا حس های کز کرده در گریبانشبا ترس سرمایی که ریشه اش را…

    Continue reading