برچسب: ناصر فاخته

  •  اِکس(Ex) مات |  ناصر فاخته

     اِکس(Ex) مات |  ناصر فاخته

    سکس محبوب ترين موضوع صحبت اش بود. شايد برای خيلی ها اينطور باشد، اما من تا به حال با زنی برخورد نکرده ام که مثل او اينقدر باز و سرراست در باره اش حرف بزند و وارد جزئيات شود. او چنان بی پروا بود که حتی خود هلندی ها هم به انگشت به دهان می ماندند.

    Continue reading