برچسب: نامه

 • نامه‌ی محصص به سپهری

  نامه‌ی محصص به سپهری

  نامه‌ات رسید و بهتر گفته‌ باشم مدتی است که رسیده است. تازه خانه‌ام را عوض کرده بودم. در حدود دو ماه پیش (که نامه به آن آدرس بود) نامه‌ات را دریافت کردم. خوشحال شدم، خوشحالی غمناکی که از زنده شدن خاطرات به‌آدم دست می‌دهد. گمان می‌کنم که نامه‌ات پر از گله بود. البته نگهش داشتم.…

  Continue reading

 • نامه سهراب شهید ثالث به کریستال اورتمان

  نامه سهراب شهید ثالث به کریستال اورتمان

  پس از صد سال روی گورت علفی سبز شد، هیچ‌کس جرأت نکند روی آن پا بگذارد. صادقانه و صمیمی زندگی کن! زیرا خودفریبی ثمری ندارد.

  Continue reading