برچسب: نجف دریابندری

  • من و سهراب دریابندری | نجف دریابندری

    من و سهراب دریابندری | نجف دریابندری

    صبح ساعت هشت پشت میز صبحانه می‌نشینم. سهراب شیر تلیت مفصلی با «کورن‌فلکس» درست می‌کند و می‌خورد. باز هم درست می‌کند ولی از عهدهٔ تمام کردنش برنمی‌آید؛ باقی مانده را من می‌خورم. هوا ابری و خنک است. قرار است طرف‌های ظهر فرانتس ما را با خودش به

    Continue reading