برچسب: نزدیک داستان

  • | تمام زمستان مرا گرم کن | علی خدایی |

    | تمام زمستان مرا گرم کن | علی خدایی |

    برای اینکه چهار نفر را با خود بکشم. بعد یک دفعه همه را ول کنم بیایم این جا و یک نفر را آماده ی مردن کنم. ملافه هایش را عوض کنم. حمامش کنم. موهاش را شانه کنم و وقتی قرص هایش را می دهم، یادم بیفتد که ای وای این مادر است. چه قدر پیر…

    Continue reading