ویکتورین مورنت | مدلی برهنه در چمنزار

وهم‌آلودِ، لیوانی پُر از الکل | ادگار دگا

برهنه از پله پایین می‌آید، شماره ۲