برچسب: نقد ادبی

 • | طرح | شمیم بهار |

  | طرح | شمیم بهار |

  | رسم الخط مخصوص نویسنده است | پنجره‌ی باز. صدای ماشین ها و صدای باد. کنار پنجره در صندلی راحتی نشسته‌ام. درخت های خیابان سیاهی‌ی آسمان و رنگ شاخه های نا آرام. آبی تیره آسمان. هلال خاکستری ماه. سبز روشن و سبز تیره برگها. سربی ی اسفالت. چه احساسی؟ می خواهم احساس شادی کنم بنشینم…

  Continue reading

 • رضا براهنی | قابله سرزمین من |

  رضا براهنی | قابله سرزمین من |

  شب خواب می‌دیدم، و چه خوابی! دست فرو می‌کردم توی گودال‌های عمیق، گودال‌هایی از گوشت سرخ، با درهای چرخان گوشتی، و کفترهای رنگین را از توی گودال‌ها درمی‌آوردم.

  Continue reading