چهره‌های شاخص نمادگرایی در اثری از آنری فانتن-لاتور