جنون بی‌ريايی | زندگی، تفکر، نويسندگی و فلسفه آلبر کامو

آه، مرا بنوش تا من همچون رمزی در جام تو باشم

| گدا | غلامحسین ساعدی |