تک‌گویی

سِدى | نسیم خاکسار

سونات اشباح | آوگوست استریندبری

ماجرای آلما یا آفتاب‌پرست چوپان

اسلاومیر مروژک | استریپ تیز