تک‌گویی

سِدى | نسيم خاکسار

سونات اشباح | آوگوست استریندبری

ماجرای آلما یا آفتاب‌پرست چوپان

اسلاومیر مروژک | استریپ تیز

سالمرگی | اصغر الهی

پژوهشی ژرف و سترگ و نو، در سنگواره‌های دوره بیست و پنجم زمین‌شناسی یا چهاردهم، بیستم، و غیره، فرقی نمی‌کند