آنکه حقیقت را نمی‌داند، نادان است اما آنکه حقیقت را می‌داند و آن را انکار می‌کند تبهکار است. | برتولت برشت

تكليف ما كاملاً روشنه، ما همه بلاتكليفيم.

هیچ چیز افتضاح تر، توهین کننده تر، و افسرده کننده تر از ابتذال وجود ندارد