برچسب: نوک پستانها

 • پستان‌شناسی حضرت زهرا

  در کتاب اللمعه البیضاء آمده: «سینه های حضرت زهرا بسیار طولانی بود، به‌طوری که آن را از شانه‌اش به سمت پشت سر می انداخت و فرزندانش را از پشت سر شیر می داد.» که این از معجزه‌های اون حضرته، که زمانی که تیپ سینه‌ی شماره ۳ هنوز دسته‌بندی نشده بود، ایشون ازش استفاده می‌کردن. *کیان…

  Continue reading

 • باغ معطر

  باغ معطر

  این کتاب، مجموعه داستانی با جزئیات دقیق و بی‌شرمانه، در وصف روش‌های عشق‌بازی و آمیزش جنسی است. از این جهت، در مقابل کاما سوترا قرار می‌گیرد. زیرا کاما سوترا بیشتر جنبهٔ آموزشی دارد.

  Continue reading