برچسب: نویسندهٔ آمریکای لاتین

  • او آنگاه که در ۹ سالگی

    او آنگاه که در ۹ سالگی

    او آنگاه که در ۹ سالگی یک دفترچه خاطرات هدیه گرفت، نوشتن سبک زندگی او برای همیشه شد. با نظم می‌نویسد.  می‌گوید نوشتن به من کمک می‌کند نظمی در زندگی روزمره‌ام بوجود آورم. وقتی همه چیز سریع و شلوغ پیش می‌رود، همه چیز بهم ریخته است، و می‌نویسم حتی وقتی داستان دیگران را می‌نویسم که…

    Continue reading