خودم را مثل ویتنام در زمان جنگ احساس می‌کنم.

سِدى | نسيم خاکسار

دزد معمولی | دزد سیاسی | دزد مذهبی

تكليف ما كاملاً روشنه، ما همه بلاتكليفيم.

آندره بروتون | زیبائی متشنج خواهد بود یا وجود نخواهد داشت.

جونا بارنز

«من متهم می‌کنم …!» | امیل زولا