برچسب: نویسندگان در تبعید

  • پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می‌کنیم، ما هم حاضریم

    پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می‌کنیم، ما هم حاضریم

      قبل از آن که پوستتان را بکنیم پوست بندازید،تنها پیغامی که از دستگاه حکومت اسلامی می آید همین است. یادم می آید، هوشنگ گلشیری روز خاکسپاری محمد مختاری فریاد می زد: (پیام دقیق به ما رسیده است،خفه می کنیم،ما هم حاضریم. مگر قرار نیست برای جامعه مدنی،برای آزادی بیان،قربانی بدهیم،حاضریم)بعد از آن روز و…

    Continue reading