برچسب: نگاه جنسی حکومت اسلامی ایران

  • خمینی جاکش در حال نوازش سینه یک عروسک جنسی

    تصویر خمینی روی جلد ماهنامه فرانسوی هاراکیری، در زمان حضور خمینی در نوفل لوشاتو   ماهنامه هاراکیری در ژانویه سال ۱۹۷۹، یعنی زمانی که هنوز خمینی در نوفل لوشاتو بود، تصویر او را در حال نوازش سینه یک عروسک بادی روی جلد خود با این تیتر منتشر کند: «زندگی جنسی آیت‌الله». خمینی کثیف انجام عمل…

    Continue reading