برچسب: نیچه با لباس کردی

  • | نیچه با لباس کُردی | مریم هوله | پادکست

    | نیچه با لباس کُردی | مریم هوله | پادکست

    نه این نگاه کردن نیستجهان را تمام شده بدان شهر را از چه می انباری ؟ از تندیس فراموشی ؟ یا چشمی که زیر پالتو پنهان کرده ای برای روز مبادا ؟ جهان را تمام شده بدان دیگر هیچ کتابی را تا آخر نخوان همه در میانه ی راه ، پیاده شده اند به تو می خندند با این نگاهی که حمل می…

    Continue reading