برچسب: همسران اشتراکی

  • حسادت زنانه خواهر مریم و زنان ریش و سبیل‌دار!

    لایق ترین فرد برای سیرک جایزه نوبل مریم رجویه که رحم زنان مجاهد رو درآورد و باعث شد نسل این پیر کفتارها منقرض شه. جدی میگم )) در مظلومیت مجاهدین خلق همینکه شخص خواهر مریم رجوی غروبها برای سگهای اطراف کمپ اشرف غذا رسانی با رحم زنان مجاهد میکردن و هیچکس به کارهای خیر ایشان…

    Continue reading