برچسب: همشهری کین

  • فیلم نوآر؛ امید داشتن اشتباهه.

    فیلم نوآر؛ امید داشتن اشتباهه.

    «مهمترین انگل غیرقابل نابودی چیه؟ باکتری؟ ویروس؟ یا کرم روده‌؟…: نه بلکه یک فکر… انعطاف پذیر و به شدت مُسری…. یکبار که فکری وارد ذهن آدم شد، تقریبا غیرممکنه که بتونی از ریشه نابودش کنی… فکری که کاملا شکل گرفته و قابل درک باشه، تو ذهنت میمونه… درست این تو (اشاره به سرش میکند).»

    Continue reading