برچسب: هنر دیجیتال

  • هنر دیجیتال

    هنر دیجیتال (به انگلیسی: Digital art)، اصطلاحی عمومی برای گستره‌ای از آثار هنری و شیوه‌هایی است که از فناوری دیجیتال بعنوان بخش ضروری فرایند خلق و/یا ارائه استفاده می‌کند. واژهٔ دیجیتال نمایندهٔ نخست: رسانهٔ نشان دادن یا نمودن اثر است و دوم: ابزار تولید هنر. از دههٔ ۱۹۷۰ نام‌های مختلفی برای آن بکار رفته، از…

    Continue reading